Sound of David:

Sound of David-zanger Rik Marius over nieuwe single Ik hou van jou: ‘Wanneer ik genade écht integreer wordt mijn leven verrassend anders’

Rik Marius vertelt het verhaal achter het duet met de Voice of Holland-finalist.

Rik, een duet met Pearl Jozefzoon. Hoe is dat zo gekomen?
“Het leek mij heel tof een duet met Pearl te doen en dit lied past daar heel goed bij. Ik heb haar benaderd en het resultaat is een mooie samenwerking. Wij kennen elkaar van de kerk.”

Waarin verschilt Ik hou van jou van jouw eerste twee uitgebrachte singles?
“Wanneer je Vrede ziet als een gebed naar God toe en Wees mijn laatste lied als een reflectie, dan is Ik hou van jou meer een weergave van Gods gedachte naar jou en mij toe.”

Waar gaat het lied over?
“Het lied geeft een indruk van wat God tegen ons zegt. In het refrein staat: Ik hou van jou, laat niet los. Om beter voor me te zien wat dat betekent, probeer ik te kijken naar menselijke relaties. Wat heb ik nodig om te geloven dat iemand echt van me houdt? Ik heb het nodig dat hij of zij het beste in mij naar voren wil laten komen, ondanks al mijn misschien wel oppervlakkige onhandigheden, fouten, frustraties etc. Dán weet ik dat diegene echt om me geeft.

Met God zie ik dat ook zo. Ik zie geen aanleiding om aan te nemen dat Hij zich bezighoudt met wat ik niet goed doe. Hij weet wie ik werkelijk ben. Het zou best wel eens kunnen dat hoe Hij naar mij kijkt, een heel ander, misschien wel veel mooier beeld geeft dan het beeld dat ik heb over mezelf. Daarom luister ik zelf ook graag naar dit lied: het herinnert me aan hoe God echt denkt over mij en anderen. Daar kan ik geen genoeg van krijgen.”

In de eerste zin schrijf je: Ik ga niet bij je weg.
“Als eerste denk ik dan: wie kan nou zo’n belofte waarmaken; ‘ik ga niet bij je weg’? Mensen komen en gaan, vanwege eigen keuzes, overlijden, of door andere omstandigheden. Maar dat maakt het leven met God juist uniek. Het geeft een mogelijkheid om een blijvende band te creëren. Een verbondenheid die niet meer verdwijnt. Zelfs de dood kan het niet breken.”

Je vervolgt het eerste vers van het lied met: Ik blijf in jou geloven, ook als jij het zelf niet ziet. Wat betekent dat voor jou?
“Dat Hij gelooft in mij verandert niet met de schommelingen in mijn gevoel. Dat vind ik een mooi idee. Mijn geloof in mezelf, anderen en God kent zo zijn ups en downs, maar het type geloof dat God in ons heeft is van een hele andere aard. Dat is de beste kwaliteit van geloven die ik me maar kan bedenken.”

Wat bedoel je met: Want Ik weet wie je bent, zie wat er speelt en haal naar boven waar Ik al lang in geloofde?
“Ik probeer de woorden die Jezus zegt op me in te laten werken. Dat geeft richting aan mijn leven en het geeft ruimte om waar Hij al lang in geloofde aan te wakkeren in mij. Het is verborgen in mij aanwezig, maar doordat het wordt aangesproken, komt het tot leven. Het is net als een plant water geven. Met dat het water krijgt, groeit en bloeit het.”

Kun je een voorbeeld noemen van waar God bij jou in gelooft?
“Volgens mij gelooft God dat ik echt kan liefhebben. Dat is ongelofelijk! Ik kan eraan twijfelen, maar God gelooft er meer in dan ik: want Hij zegt toch echt dat Hij ons gemaakt heeft naar Zijn beeld. Eigenlijk heel tof om te beseffen dat alle dingen die wij bij onszelf opmerken waarin we niet op Gods karakter lijken, gelukkig tijdelijk zijn. Die blijven niet bestaan. Liefde, God zij dank, wel. Alle liefde die al in mij aanwezig is, blijft bestaan. Dat is toch niet verkeerd!”

Wat betekent het volgens jou als God zegt: Ik zegen jou met kracht en moed?
“Ik heb zelf de indruk dat het doel van het christelijk leven is Gods karakter te weerspiegelen. God zegent ons met kracht en moed om dat karakter te reflecteren, onder welke omstandigheid dan ook. En daarvoor is altijd een weg te vinden.

In de geschiedenis worden mensen in allerlei verschillende situaties geboren. Armoede, rijkdom, een kort leven, een lang leven, een moeilijk leven qua omstandigheden of misschien uiterlijk gezien gezegend. Het leven vliegt voorbij. Maar de echte rijkdom zit hem in wat er van binnenin gebeurt.”

Soms kun je richting God het idee hebben dat je aan bepaalde voorwaarden moet voldoen  om bij God in een goed daglicht te staan. Dit lied begint gelijk met ‘Ik hou van jou’. Waarom?
“Ik heb bewust gekozen voor de zin ‘Ik hou van jou’ en niet bijvoorbeeld ‘Ik voel veel voor jou’. Ik kan er voor kiezen om van iemand te houden zolang als ik het voel. Maar mijn gevoel kan veranderen. Als ik me voor zou stellen dat Gods houding naar mij ook zomaar zou kunnen veranderen, dat weet je nooit waar je van op aan kan. Maar die indruk laat Jezus niet na: ‘Ik hou van jou’ is een vast startpunt.  

Ik hoef niet te vrezen dat mijn onvolmaakte karakter Zijn karakter beïnvloedt. God neemt mijn haat, boosheid, of ongenoegen niet over in Zijn houding naar mij toe. Voor mij blijft een bijzonder voorbeeld wanneer de mensen Jezus kruisigen. Hij wordt fysiek gepijnigd en letterlijk uitgescholden, maar het enige dat over z’n lippen komt: ‘Vader vergeef hen, ze weten niet wat ze doen’. Jezus heeft in zijn hart geen schijn van haat, bitterheid of iets dergelijks naar jou of mij toe.  

Deze genade van God ontvangen is het mooiste dat er is. Als ik leef alsof ik nog van alles moet doen om bij God in de gunst te komen, blijf ik hard werken in plaats van mezelf aanvaarden zoals God me aanvaardt. Want als ik mezelf moet bewijzen ga ik misschien ook zo om met anderen vanuit diezelfde verwachting. Voordat ik het weet ben ik aan het rekenen, meten, analyseren en oordelen. Maar wat ik heel graag wil is juist de genade die ik heb ontvangen eigen maken. Het maakt het leven verrassend anders als ik leef vanuit de basis van aanvaarding. Zo wil ik ook omgaan met anderen. In plaats van mezelf en anderen iets te verwijten. Ik wil graag een ander behandelen met diezelfde genade die God mij geeft. Dat is een uitdaging en het maakt het leven rijker. Dan gaat geloven écht ergens over.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *