Privacy

Persoonsgegevens
Stichting Reck kan de volgende persoonsgegevens van je verwerken:
Voor- en achternaam | adresgegevens | telefoonnummer | e-mailadres

Hoe komt Stichting Reck aan jouw gegevens?
Door het gebruik maken van de diensten of de website van Stichting Reck vragen we je gegevens. O.a. bij het invullen van het contactformulieren op de websites of social media. 
Maar ook via een aankoop in de webwinkel.  

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?
Stichting Reck bewaart en gebruikt deze gegevens met de volgende doelen:

  • Het op verzoek toesturen van informatie;
  • Het leveren van producten uit de webwinkel;
  • Het afwikkelen van betalingen;
  • Het versturen van nieuwsbrieven (nadat je toestemming hebt gegeven).

Cookies
Stichting Reck maakt alleen gebruik van functionele cookies, op het moment dat je een bestelling plaatst in de webwinkel en/of het contactformulier invult.

Bewaren van persoonsgegevens
Jouw gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft kan er simpelweg niet bij.  Reck streeft ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden. Stichting Reck bewaart de gegevens tot uitschrijving. Je kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die Stichting Reck over je heeft. Je kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indien via info@stichtingreck.nl. Op basis van de uitkomsten kan je ook verzoeken om jouw gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn en/of verzoeken deze persoonsgegevens te verwijderen. Bij het uitvoeren van een overeenkomst worden jouw persoonsgegevens 7 jaar bewaard om aan de administratieve verplichting te voldoen. Deze gegevens kunnen niet verwijderd worden.

Delen van persoonsgegevens
Stichting Reck gaat vertrouwelijk met jouw gegevens om. In deze gevallen worden jouw persoonsgegevens met andere partijen gedeeld:
Stichting Reck maakt voor het versturen van de nieuwsbrieven gebruik van Mailchimp. Reck heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Mailchimp. Mailchimp is gevestigd in de Verenigde Staten en voldoet aan de eisen van de GDPR. Reck slaat gegevens op in Dropbox.  Dropbox voldoet aan de eisen van de GDPR. Dropbox is gevestigd in Ierland. Reck maakt gebruik van Whatsapp. Whatsapp Ireland voldoet aan de eisen van de GDPR. Reck zal niet jouw gegevens verkopen aan andere partijen.

Contact, mailing en/of reclame
Mocht je toch mail of ongewenste reclame ontvangen dan kan je altijd aangeven dat je niet meer wilt dat Stichting Reck contact met je opneemt.

Jonger dan 16 jaar?
Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen Privacy Statement
Stichting Reck behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy Statement regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.

Autoriteit Persoonsgegevens
Stichting Reck hoopt dat je bij klachten altijd eerst contact opneemt om samen te zoeken naar een oplossing. Je hebt echter het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij een datalek zal Stichting Reck dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bedrijfsgegevens
De website en de persoonsgegevens die je achterlaat worden beheerd door Stichting Reck. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kan je altijd contact opnemen.

Naam: Stichting Reck
Postadres: Jan Vermeerstraat 86, 6717 SK Ede
E-mail: info@stichtingreck.nl
KvK: 09162011

Copyrights: Stichting Reck

Contact & Support
Stichting