Johan Jeras released “The Long Sought”

Johan Jeras released "The Long Sought"

Na weer een dag van honderden/duizenden mensen bemoedigen en inspireren vroeg Charles Wesley (de man van wie ik de teksten leen voor mijn project) zich verbijsterd af: “Waarom werkt God wel door mij, maar niet in mij!?”  Het is deze nederigheid, deze oersterke kwetsbaarheid die mij intrigeert.

We zijn allemaal ‘werk in uitvoering’ onderweg naar wat we nog niet binnen handbereik hebben. En we hebben elkaar nodig onderweg. “Niemand is een eiland.” (John Donne, 1624)

Filmmateriaal

Wat filmmateriaal betreft was het mijn regiedebuut. Eén groot artistiek avontuur met filmmaker Mohamad Yousif. Ik ben hem veel dank verschuldigd. In acteur Noah Meeuws vonden we een eenpersoons sterrencast….. Geknipt voor de job. Wanneer je werkt met een titel als ‘The Long Sought’ kan het haast niet uitblijven dat het ook qua compositie een lange zoektocht wordt. Dit is dan ook de song waaraan ik verre weg het langst gewerkt heb. Dankzij het kritische oor van producer Arjan de Wit durf ik te zeggen dat dit het beste werk tot nu toe. Naar mijn, ahum, bescheiden mening dan.

 

‘The Long Sought’
Lyrics: Charles Wesley (1740)
Music: Johan Jeras
 

Zangeres Delise komt met volwaardig studioalbum en live EP ‘Ik ken je

Zangeres Delise komt met volwaardig studioalbum en live EP ‘Ik ken je

Delise’s eerste volledige popalbum is uitgekomen. 14 liedjes, een deel al eerder verschenen als single en te horen op de nationale radio, zijn nu samengebracht op één studioalbum. Daarnaast bevat het album een EP met 6 live opgenomen nummers. Ik ken je gaat over je geliefd en gekend weten. Ook in tijden waarin voldoen aan het perfecte plaatje de norm lijkt te zijn, aldus Delise.

Opnieuw weet de 34-jarige zangeres haar persoonlijke verhalen te vangen in melodieën die makkelijk in het gehoor liggen, én in teksten die aanzetten tot nadenken. Zelf zegt Delise hierover: “Ik heb de balans gezocht tussen rustige en uptempoliedjes. En ik ben steeds op zoek geweest naar die popsound. Ballads en uptempo wisselen elkaar af, maar zitten wel steeds in hetzelfde popjasje. Om je heen, het liedje dat ik samen met Elly Zuiderveld schreef, heeft zelfs een 80’s, 90’s feel.”

Verbindende factor
Die balans is ook heel erg te vinden in de thematiek van het album. Delise: “Voor mij is liedjes schrijven een manier om verhalen te vertellen. Onderwerpen die mij afgelopen periode persoonlijk hebben geraakt, komen voorbij. Zoals dankbaarheid, vertrouwen op God stellen, maar ook de vraag: waar bouw je uiteindelijk je leven op? De rode draad door al die liedjes heen is dat we Gods geliefde kinderen zijn en dat Hij zegt: ‘Ik ken je’. Dat is de verbindende factor op het album.”
 

Social media en het perfecte plaatje
Andere liedjes borduren hierop voort. De diepte in is bijvoorbeeld gebaseerd op het verhaal van een man die zijn huis bouwt op zand en een man die bouwt op de rots. “Voor mij is dit een persoonlijk proces geweest,” erkent Delise. “Zorgen dat je echt geworteld bent, tijd nemen met God. Niet gelijk je leven willen bouwen zonder fundament. En jezelf de vraag stellen: is jouw fundament wat anderen over je denken of wat jij over jezelf denkt, of beginnen jouw wortels bij Bijbellezen, bij bidden en dat God ook zo genadig is?” “Ook in social media speelt dit thema een rol,” vertelt Delise. “Voldoen aan het perfecte plaatje versus weten dat je geliefd en gekend bent ondanks je gebreken. Dat er Iemand is die weet wat je doorstaan hebt of waar je doorheen gaat.”

Samenwerking met artiesten
Aan de productie van Ik ken je werkten diverse artiesten mee. Zo is Delise te horen in duet met Lars Gerfen (Bij U is het goed), Marjolein Keijzer (Hoe mooi) en Elbert Smelt van Trinity (Verbonden). Ook heeft Spreid je vleugels, één van Delise’s eerste uitgebrachte singles met de Rechtstaat, een plekje op het album gekregen. Alsook de liedjes die ze samen schreef met Rikkert Zuiderveld (Nu de trein vertrokken is…) en Elly Zuiderveld (Om je heen, Storm op het meer).

Eén geheel
Delise kijkt met tevredenheid terug op het muzikale proces, dat naar eigen zeggen heel organisch verliep: “Het album vormt één geheel, maar is wel afwisselend, denk ik, om naar te luisteren. Daar heb ik ook naar gezocht en ik denk dat dát goed gelukt is. Ook als ik naar de inhoud van de teksten kijk; bij elk nummer ben ik dicht bij mezelf gebleven. Elk liedje was onderdeel van een puzzel. En die puzzelstukjes zijn nu allemaal bij elkaar gekomen.”
Delise: “Elk liedje was onderdeel van een puzzel

‘Dwars door alles heen’

‘Dwars door alles heen’

De nieuwe Sound of David-single ‘Dwars door alles heen’ gaat over vertrouwen ondanks….
Utrecht – Bescheiden en gepassioneerd, eigenschappen die singer-songwriter en eigenaar van Sound of David, Rik Marius als een handschoen passen. Zijn vierde single, een prachtig en geruststellend lied met de titel ‘Dwars door alles heen’. Het lied spreekt van hoop en vertrouwen. ‘Wat heb ik te vrezen? In al wat niet slaagt en al wat niet lukt, wat zal mij overkomen?’ zingt Marius vol overtuiging.

Nieuwe single
Met trots presenteert de initiator van Sound of David de nieuwste single die in oktober van dit jaar zal verschijnen. Dit lied bezingt een rotsvast vertrouwen te midden van falen of succes, armoede of rijkdom, verlies of geluk. Voor Marius heeft het lied een connectie met een periode in zijn leven waar gezondheidsproblemen zorgden voor een confronterende tijd waarin zijn toekomst onzeker werd. In een tijd waarin hij niet meer kon vertrouwen op zichzelf en zijn gezondheid, kreeg vertrouwen in God een nieuwe betekenis.

Inmiddels is hij volledig hersteld en ziet hij een toekomst tegemoet vol mogelijkheden. Toch neemt dat de lading die het lied met zich meedraagt niet weg. ‘Het lied is een wens, een gebed. Een gebed voor verbinding en vertrouwen met de levende God dat stand houdt te midden van tegenvallers, ziekte of verlies’, aldus Rik Marius. ‘Ik denk nu dat ik liever uiterlijke voorspoed verlies, dan dat ik mijn verlangen om Jezus na te volgen verlies. Want ik ben ervan overtuigd dat als je de Bron achter het leven volgt en vertrouwd dat het als bijverschijnsel ook de diepste vorm van voldoening en geluk brengt op lange termijn.’

Verbintenis met God
Iedere gelovige zal dit wellicht herkennen. Marius kwam het in zijn omgeving ook meermaals tegen. Mensen die grote of kleine tegenslagen in het leven meemaken waardoor hun geloof gaat wankelen. Waarom gebeurt mij dit als God van mij houdt?
Marius snapt deze twijfel, maar hij heeft ervaren dat zijn geloof niet afhangt van voor- of tegenspoed. Met dit lied wil hij dit overdragen aan zijn publiek. Marius: ‘Als ik kijk naar Jezus, dan zie ik dat er een manier van geloven is die je niet kwijtraakt als je klote omstandigheden meemaakt. Zo’n fundament geeft echte houvast’.

In Romeinen 8 staat: “Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?  Want ik weet zeker dat geen dood of leven, geen engelen of duivelse geesten, geen enkele macht, geen dingen nu of in de toekomst, geen macht uit de hoogte of uit de diepte, nee, niets op deze aarde ons zal kunnen scheiden van Hem.”

 

In voor- of tegenspoed
De voor- en tegenspoed waar in het lied over wordt gezongen, de gezondheid en de ziekte, zal iedereen op een eigen manier beleven. Voorspoed is in het leven van Marius o.a. genieten van de kleine dingen. Zo vertelt Marius: ‘Ik zat in de auto en stond stil voor het zebrapad waar een man overstak die mij uitgebreid bedankte. Dat was gewoon even een mooi moment van connectie en dankbaarheid. Met name omdat ik naar mijn idee hem geen gunst verleende, want hij had simpelweg gewoon voorrang. Ja, de kleine dingen in het leven, dat maakt het mooi.’

In het leven van Rik Marius spelen zich op dit moment ook andere goede dingen af. Een fijne plek om te wonen, dankbaar voor een goede gezondheid en blij met mooie ervaringen met mensen die om hem heen staan. Laten we dankbaar zijn voor onze voorspoed, en met vertrouwen het leven tegemoet gaan in tijden van tegenspoed: dwars door alles heen.
 

Over Sound of David
Sound of David maakt muziek geïnspireerd door het voorbeeld van de psalmen. David maakte gebruikt van muziek als een spiegel voor je innerlijk.  Alle gevoelens en emoties van verdriet en vreugde, hoop en wanhoop, angst en opluchting, wraak en vergeving, klacht en het roemen van God komen erin naar voren. Psalmen helpen ons om eerlijk voor God te verschijnen. Ze helpen ons in verbinding met God te blijven.

Een uur voor alles

Een uur voor alles

Een uur voor alles
Soms ben je zo druk met de dagelijkse dingen, dat je vergeet te genieten van al het moois om je heen. Van de bloemen, lekkere geuren, momenten met je dierbaren en nog zoveel meer. Salomo zegt in Prediker 3:1 dat er voor alles een tijd en een seizoen is en dat geeft rust. In het Engels is daar een mooie uitdrukking voor: ‘Stop and smell the roses’. Om een bloem te ruiken moet je echt stil staan. En diezelfde bloem kan morgen weg zijn, dus neem er nu de tijd voor. Ga niet te gehaast door het leven, we hoeven niet te rennen en onrustig te jagen op dingen die anderen hebben of waarvan de maatschappij vindt dat we die moeten kunnen of doen. Als we gehaast zijn, leven we niet in het moment, maar zijn we steeds bezig met wat er komt en wat er nog moet. Mooie momenten kunnen voorbij zijn voor je het weet. En elke dag zijn die er weer. Je kunt nu de keuze maken om te stoppen met rennen en te beseffen hoe kostbaar het leven is dat je gekregen hebt onder Zijn zon. Een uur voor alles staat op het nieuwe album Merkwaardig dat deze zomer uitkomt.

Album Merkwaardig
Inès vertelt: “In maart 2020 wist ik het opeens; ik ga een album uitbrengen.
Het overlijden van mijn oma speelde hierin een belangrijke rol, ik mocht voor haar zingen in haar laatste dagen hier. ‘Voor alles is een vastgestelde tijd, een uur voor alles hier onder de hemel’ en zo brak de tijd aan om mijn liedjes de wereld in te brengen.De liedjes die God me heeft gegeven in mooie en moeilijke momenten en waarvan ik nu mag uitdelen.Hier is een heel proces aan vooraf gegaan waarover ik vertel in het lied ‘Tevoorschijn‘.Het duurde even voor ik écht tevoorschijn durfde te komen. Wij hadden vroeger pauwen thuis, die deden dat, zonder enige schaamte.

Met hun prachtige kleuren eren zij hun Maker en zo mogen wij onszelf helemaal laten zien zoals we bedoeld zijn.Ik hoop dat de muziek en de teksten jou raken, dat ze je dichterbij het doel brengen waarvoor JIJ leeft.En dat je ook met trots Zijn Merk zal dragen.”

Het album bestaat uit tien Nederlandse liedjes:
1.      Tevoorschijn
2.      Een uur voor alles
3.      Merkwaardig
4.      Brengers van Licht
5.      Laat Mij
6.      Onze Toevlucht
7.      Reuzen
8.      Lopen op het water
9.      Vooruitzicht
10.   Nieuw

Cd reserveren: ines@verzien.nl  

Sound of David:

Sound of David:

Sound of David-zanger Rik Marius over nieuwe single Ik hou van jou: ‘Wanneer ik genade écht integreer wordt mijn leven verrassend anders’

Rik Marius vertelt het verhaal achter het duet met de Voice of Holland-finalist.

Rik, een duet met Pearl Jozefzoon. Hoe is dat zo gekomen?
“Het leek mij heel tof een duet met Pearl te doen en dit lied past daar heel goed bij. Ik heb haar benaderd en het resultaat is een mooie samenwerking. Wij kennen elkaar van de kerk.”

Waarin verschilt Ik hou van jou van jouw eerste twee uitgebrachte singles?
“Wanneer je Vrede ziet als een gebed naar God toe en Wees mijn laatste lied als een reflectie, dan is Ik hou van jou meer een weergave van Gods gedachte naar jou en mij toe.”

Waar gaat het lied over?
“Het lied geeft een indruk van wat God tegen ons zegt. In het refrein staat: Ik hou van jou, laat niet los. Om beter voor me te zien wat dat betekent, probeer ik te kijken naar menselijke relaties. Wat heb ik nodig om te geloven dat iemand echt van me houdt? Ik heb het nodig dat hij of zij het beste in mij naar voren wil laten komen, ondanks al mijn misschien wel oppervlakkige onhandigheden, fouten, frustraties etc. Dán weet ik dat diegene echt om me geeft.

Met God zie ik dat ook zo. Ik zie geen aanleiding om aan te nemen dat Hij zich bezighoudt met wat ik niet goed doe. Hij weet wie ik werkelijk ben. Het zou best wel eens kunnen dat hoe Hij naar mij kijkt, een heel ander, misschien wel veel mooier beeld geeft dan het beeld dat ik heb over mezelf. Daarom luister ik zelf ook graag naar dit lied: het herinnert me aan hoe God echt denkt over mij en anderen. Daar kan ik geen genoeg van krijgen.”

In de eerste zin schrijf je: Ik ga niet bij je weg.
“Als eerste denk ik dan: wie kan nou zo’n belofte waarmaken; ‘ik ga niet bij je weg’? Mensen komen en gaan, vanwege eigen keuzes, overlijden, of door andere omstandigheden. Maar dat maakt het leven met God juist uniek. Het geeft een mogelijkheid om een blijvende band te creëren. Een verbondenheid die niet meer verdwijnt. Zelfs de dood kan het niet breken.”

Je vervolgt het eerste vers van het lied met: Ik blijf in jou geloven, ook als jij het zelf niet ziet. Wat betekent dat voor jou?
“Dat Hij gelooft in mij verandert niet met de schommelingen in mijn gevoel. Dat vind ik een mooi idee. Mijn geloof in mezelf, anderen en God kent zo zijn ups en downs, maar het type geloof dat God in ons heeft is van een hele andere aard. Dat is de beste kwaliteit van geloven die ik me maar kan bedenken.”

Wat bedoel je met: Want Ik weet wie je bent, zie wat er speelt en haal naar boven waar Ik al lang in geloofde?
“Ik probeer de woorden die Jezus zegt op me in te laten werken. Dat geeft richting aan mijn leven en het geeft ruimte om waar Hij al lang in geloofde aan te wakkeren in mij. Het is verborgen in mij aanwezig, maar doordat het wordt aangesproken, komt het tot leven. Het is net als een plant water geven. Met dat het water krijgt, groeit en bloeit het.”

Kun je een voorbeeld noemen van waar God bij jou in gelooft?
“Volgens mij gelooft God dat ik echt kan liefhebben. Dat is ongelofelijk! Ik kan eraan twijfelen, maar God gelooft er meer in dan ik: want Hij zegt toch echt dat Hij ons gemaakt heeft naar Zijn beeld. Eigenlijk heel tof om te beseffen dat alle dingen die wij bij onszelf opmerken waarin we niet op Gods karakter lijken, gelukkig tijdelijk zijn. Die blijven niet bestaan. Liefde, God zij dank, wel. Alle liefde die al in mij aanwezig is, blijft bestaan. Dat is toch niet verkeerd!”

Wat betekent het volgens jou als God zegt: Ik zegen jou met kracht en moed?
“Ik heb zelf de indruk dat het doel van het christelijk leven is Gods karakter te weerspiegelen. God zegent ons met kracht en moed om dat karakter te reflecteren, onder welke omstandigheid dan ook. En daarvoor is altijd een weg te vinden.

In de geschiedenis worden mensen in allerlei verschillende situaties geboren. Armoede, rijkdom, een kort leven, een lang leven, een moeilijk leven qua omstandigheden of misschien uiterlijk gezien gezegend. Het leven vliegt voorbij. Maar de echte rijkdom zit hem in wat er van binnenin gebeurt.”

Soms kun je richting God het idee hebben dat je aan bepaalde voorwaarden moet voldoen  om bij God in een goed daglicht te staan. Dit lied begint gelijk met ‘Ik hou van jou’. Waarom?
“Ik heb bewust gekozen voor de zin ‘Ik hou van jou’ en niet bijvoorbeeld ‘Ik voel veel voor jou’. Ik kan er voor kiezen om van iemand te houden zolang als ik het voel. Maar mijn gevoel kan veranderen. Als ik me voor zou stellen dat Gods houding naar mij ook zomaar zou kunnen veranderen, dat weet je nooit waar je van op aan kan. Maar die indruk laat Jezus niet na: ‘Ik hou van jou’ is een vast startpunt.  

Ik hoef niet te vrezen dat mijn onvolmaakte karakter Zijn karakter beïnvloedt. God neemt mijn haat, boosheid, of ongenoegen niet over in Zijn houding naar mij toe. Voor mij blijft een bijzonder voorbeeld wanneer de mensen Jezus kruisigen. Hij wordt fysiek gepijnigd en letterlijk uitgescholden, maar het enige dat over z’n lippen komt: ‘Vader vergeef hen, ze weten niet wat ze doen’. Jezus heeft in zijn hart geen schijn van haat, bitterheid of iets dergelijks naar jou of mij toe.  

Deze genade van God ontvangen is het mooiste dat er is. Als ik leef alsof ik nog van alles moet doen om bij God in de gunst te komen, blijf ik hard werken in plaats van mezelf aanvaarden zoals God me aanvaardt. Want als ik mezelf moet bewijzen ga ik misschien ook zo om met anderen vanuit diezelfde verwachting. Voordat ik het weet ben ik aan het rekenen, meten, analyseren en oordelen. Maar wat ik heel graag wil is juist de genade die ik heb ontvangen eigen maken. Het maakt het leven verrassend anders als ik leef vanuit de basis van aanvaarding. Zo wil ik ook omgaan met anderen. In plaats van mezelf en anderen iets te verwijten. Ik wil graag een ander behandelen met diezelfde genade die God mij geeft. Dat is een uitdaging en het maakt het leven rijker. Dan gaat geloven écht ergens over.”

 

We are the people

We are the people

Het EK is begonnen! En zondagavond gaat het voor ons echt beginnen! Nederland heeft een team waar we op gewacht hebben dat aan het EK mag meedoen! Deze weken ben ik bezig met een podcast serie ‘De kansen voor de Kerk’ én ook met de voorbereidingen voor het EK. Alle belangrijke wedstrijden staan in mijn agenda. Niet dat ik zo’n voetbalfan ben, maar de rest van het gezin wel. En wij juichen voor Duitsland, Nederland en Zweden. De landen van onze nationaliteiten. Het blijft thuis blijft het gezellig tot aan de 1/8 finales…

[Wil je liever de podcast luisteren? Doe dat dan hier…]

Martin Garrix en U2 zijn een muzikale samenwerking aangegaan voor het EK lied van 2021. Daar was ik erg sceptisch over. Mijn referenties aan voetbalnummers zijn o.a. Viva Hollandia. Niet echt muzikale hoogstandjes, wel sfeer verhogend. Ik hoopte vurig dat U2 zich niet had verlaagd tot dat niveau en ze hun reputatie te grabbel hadden gegooid.

Het EK lied is een hymne voor de kerk?!

Maar tot mijn grote verbazing hadden ze een voetbalnummer gemaakt dat mij tot tranen roerde. Want een aantal zaken kwamen daar samen. En ‘We are the people’ is geen voetbalhymne, het is een profetie voor de kerk in Euorpa! Ik heb het toen meerdere malen achter elkaar geluisterd. En ook de officiële video bekeken. Ja de video is vertoont voetbalbeelden, maar mijn hart schreeuwde: “Dit is een profetisch lied over de kerk van Europa!” Bono is opnieuw in zijn rol als profeet gedoken en heeft een waanzinnige tekst geschreven.

We are the people we’ve been waiting for

Out of the ruins of hate and war

Army of lovers never seen before

We are the people of the open hand

We’ll build it better than we did before

Broken bells and a broken church

Heart that hurts is a heart that works

From a broken place

That’s where the victory’s won

‘Cause you’ve faith and no fear for the fight

You pull hope from defeat in the night

In de podcast ‘De kansen voor de Kerk’ voor het 25 jarig bestaan van Alpha Nederland, spraken Arnoud Drop en ik de oud directeuren van Alpha Nederland, Jan Bakker en Jan Maarten Goedhart. Zij gaven aan dat in de jaren negentig er een gevoel van malaise heerste in de kerk. Er was weinig optimisme. Zij zagen dat er weinig enthousiasme was en aanwas van buiten, maar dat met Alpha ze zagen dat het wel gebeurde. Dat gaf hoop. Alsof God de kerk niet vergeten was en dat Hij zich nog steeds wilde bemoeien met de kerk in Nederland. En er was een verlangen en een verwachting die er lang niet meer was geweest.

Die malaise is niet over, maar er is wel hoop. Mensen werden toen geraakt door het evangelie van Jezus Christus. En christenen bloeiden geestelijk op. Mensen in de kerken zelf grepen de kans aan en nodigden mensen uit. In hun huizen, in hun kerken en op hun Alpha.

Nu 25 jaar later is dat niet anders. Meer dan 5000 mensen in het land dragen jaarlijks bij om de Alpha in hun kerk tot een succes te maken.

Nu met de lockdowns zijn de kerken in een extra moeilijke periode gekomen en kijken we allemaal uit naar hoe we kerk gaan zijn in de post-lockdown periode. Daar klinkt dit lied ‘We are the people’.

Een profetie, een hymne voor de kerk in Europa dat we op mogen staan met verlangen en verwachting. En wij zijn de mensen, waar we zelf opgewacht hebben. Uit de ellende, uit de plek van gebrokenheid waar de overwinning is behaald, mogen we opstaan en de liefde die we zelf ervaren hebben, uitdelen. Met open handen mogen we anderen uitnodigen en kerk inrichten en opbouwen op een manier dat mensen zich daar welkom voelen en een ontmoeting mogen hebben met Jezus Christus.

Soms wachten we op iemand of iets hogers om ons uit een bepaalde situatie te halen. Maar God heeft ons alles gegeven om het werk te doen. Met al onze kwaliteiten en fouten. Er is niemand anders. Hij heeft ons zijn Geest gegeven, de Helper. Het is onze keus of wij geloven dat Hij door ons heen kan werken, ook al zijn we niet perfect.

Elke keer als er een wedstijd wordt gespeeld zal je dit nummer horen. Bid dan met mij mee: “Kom Heilige Geest kom en help ons om de mensen te zijn waar we opgewacht hebben.”

Dat zijn al snel 51 gebeden. En natuurlijk mag je dan ook voor je favoriete team bidden. Heja Sverige!

Het Spijt Me

Het Spijt Me

Noanna komt met Nederlandstalige single ‘Het spijt me’
 

EDE – Op 18 juni verschijnt de nieuwe ballad Het spijt me van Noanna. Na de primeur tijdens haar releaseconcert november vorig jaar, komt de ukelele- en popartieste nu met een studioversie van haar eerste Nederlandstalige single. Deze productie die in samenwerking met Henk Pool tot stand kwam begint rustig en enigszins geladen. Piano, bas, percussie, synthesizer en ukulele wisselen zich af en maken het tot een heerlijke popsong. Een sterk refrein volgt. De goede opbouw mondt uit in een climax waar Noanna met uit volle borst zingt: “Geef je zelf een kans, laat jezelf weer horen”. Met deze nieuwe ukelele track – te beluisteren op onder andere Spotify – brengt Noanna een krachtige song die tegelijkertijd een gevoelige snaar kan raken.
 

“Vaak zeggen we deze drie woorden tegen anderen,” vertelt de zangeres over de songtitel, “maar in de context van dit liedje betreft het onszelf. Dit nummer neemt je mee in een verhaal waarin je jezelf wellicht herkent. Je past je aan, je voelt je verantwoordelijk voor alles en iedereen. Je luistert naar anderen, maar niet naar jezelf. Sterker nog: je herkent je eigen innerlijke stem niet eens meer. Maar dan besluit je op een dag dat het vanaf nu aan anders gaat. Je stopt met jezelf weg te cijferen.”


Verandering

Die verandering komt als we er bewust voor kiezen, aldus Noanna over de onderliggende boodschap van haar nieuwe track. Ze spreekt uit eigen ervaring: “Ik ontdekte dat ik mijzelf steeds weer overrulede, omdat ik andere mensen wilde pleasen, maar ook uit angst voor afwijzing, omdat ik bang was voor reacties van anderen. Op het moment dat ik dat inzag, leerde naar mijzelf te luisteren en op een gezonde manier mijn grenzen te bewaken, straalde dat kleine meisje in mij weer. Het zeggen van ‘het spijt me’ tegen dat onbevangen en vrije meisje, was de eerste stap van een innerlijke verandering die volgde.


Vrolijker mens

De zangeres hoopt dat er van het uitbrengen van dit lied een positief signaal uitgaat. “De krachtige en intense feel van het liedje eindigt in de bridge met een lach en een traan van hoop: Geef jezelf een kans, laat jezelf weer horen, vind de grootste schat, die je was verloren. Zoek het, voorbij de dag en de nacht, luister, naar de stem van je hart.”

Ook moedigt Noanna iedere vrouw aan dit lied naar zichzelf toe te zingen: “Het is tijd dat we bewust voor onszelf kiezen en ons hart gaan volgen. Dat kan zo egoïstisch klinken maar dat is het niet. Iedere keer als je weer de grenzen van wat je eigenlijk het liefst wilt overschrijdt, mag je beseffen dat je gewoon ‘sorry’ mag zeggen tegen jezelf omdat het je verantwoordelijkheid is goed voor jezelf te zorgen. Ik geloof dat het zelfs je opdracht, je bestemming is om van jezelf te leren houden. Omdat je dan veel beter tot je recht komt en het leven een stuk leuker wordt. Je wordt er gelukkiger van, je wordt een vrolijker mens en dat is wat de wereld nodig heeft.”


Over Noanna

In de wieg traint ze haar stembanden met onophoudelijk brullen. Op zesjarige leeftijd heeft ze voor het eerst een gitaar in handen en geeft ze haar eerste optreden. Ze treedt in diverse koortjes en bandjes op. Voor Noanna (37) is zingen als ademen. Noanna’s muziek is een combinatie van ‘eigenwijze pop’ met folk en Molukse invloeden, geïnspireerd door onder andere Miss Montreal en Nelly Furtado. Zij vindt het belangrijk op haar beurt vrouwen te inspireren. Haar missiestatement is: ‘What would the world look like if every woman would love herself?’ Lees meer over Noanna op www.noanna.nl.