Over Stichting Reck

Reck betekent zorgen, bezorgd zijn om. Het is het tegenovergestelde van het Engelse woord reckless, dat staat voor roekeloos zijn.
Reck is niet bezorgd, maar wil zorg dragen voor talenten van jongeren. Reck wil jongeren de ruimte geven om zich te ontplooien en ondersteunt hen zodat zij hun talenten in kunnen zetten om het Koninkrijk van God op een relevante manier bekend te maken, in de breedste zin van het woord.

Jongeren lopen over van creativiteit en ambities. Daarom wil Reck jongeren helpen hun energie te kanaliseren om zo tot hun doel te komen, om ideeën uit te werken tot concepten, en concepten tot eindproducten. Dat kunnen kunstvormen zijn in de vorm van muziek, theater, film en/of een andere vorm. Reck is laagdrempelig en dus toegankelijk. Reck is klein, maar heeft een netwerk van professionals in de muziek- en kunstwereld.

We werken aan drie pijlers:
1) Talentontwikkeling
2) Cultuurbevordering

Talentontwikkeling
Jonge artiesten helpen met het waar maken van hun droom. Met hun muziek mensen om hen heen inspireren, bemoedigen of entertainen. Veelal adviseren wij artiesten voor een langere periode om de gestelde doelen te bereiken. Meestal is dat hetrealiseren van een album of het opzetten van een tour. Meeste van de artiesten doen de digitale distributie van hun muziek via Reck (Itunes, Spotify enz).We willen ook als stichting een veilige haven zijn, waar men terecht kan voor informatie en advies. Wij werken met professionals uit de muziekindustrie met verschillende disciplines. Resultaten zijn zichtbaar en meetbaar. Wij richten ons op nieuwe talenten en semi professionals, maar we brengen ook professionals en organisaties bij elkaar. Hiermee stimuleren we met name cultuurparticipatie en daarmee verhogen we de kwaliteit in de kunsten. Artiesten die wij in het verleden hebben geholpen hebben zijn Eric & Tanja Lagerström, Project ‘De Heer is ons Huis’, The Circle Ends, Rogier Pelgrim, John Coffey en Anderson, Reyer, de Nuffe Tantes en Jannum Kruidhof (project Walking the Wire).

Cultuurbevordering
Door het organiseren van kleinschalige evenementen willen we cultuurbevorderen. Door kwalitatief hoge artiesten in te zetten op evenementen
op bijzondere locaties willen we mensen laten ervaren wat muziek met hen kan doen. We motiveren en stimuleren de artiesten ook om bijzondere activiteiten te ontplooien en meerdere disciplines te combineren om de ervaring van de bezoeker van de evenementen te maximaliseren.

Bestuur van Stichting Reck
Jos Honig (Directeur Feka en Libra Automatisering, Mijdrecht) 
Geert Ruis (Penningmeester, Ede)
Wilbert de Goei (Voorganger Evangelische Gemeente Jonah, Ede)
Directeur: Jaïr Sagström

Contactgegevens
Stichting Reck
Postbus 61
6710 BB Ede
Rabobank: NL49 RABO 0126 9766 35
BTWnummer: NL816890523B01
Email: info@stichtingreck.nl 
Tel: +31 624 60 01 16

ANBI
Sinds januari 2008 zijn wij als ANBI aangewezen door de belastingdienst waardoor u gebruik mag maken van fiscale voordelen. Uw giften en schenkingen Stichting Reck kunt u aftrekken van de belasting. ANBI staat voor Algemeen Nut Beoogde Instellingen. 

Hier vindt u uitgebreidere informatie over de functies van de bestuursleden, de onkostenvergoedingen, ons beleidsplan en de jaarstukken. 
Stichting Reck en de ANBI
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017

Kamer van Koophandel
Stichting Reck staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het dossiernummer: 09162011

Reck, omdat Gods Koninkrijk verder gaat…

Copyrights: Stichting Reck

Contact & Support
Stichting